rozwod intercyza

Majątek i podział po rozwodzie

Pamiętaj o intercyzie

Gdy po ślubie nie tworzymy aktu intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Środki materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością współmałżonków. Podział majątku Stargard po rozwodzie lub separacji jest trochę skomplikowany.

Majątek wspólny po rozwodzie

Mówiąc o majątku wspólnym, należą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną ze stron. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Mówiąc o majątku osobistym mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Poza rentą z powodu utraty zdolności do pracy. Ale wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

podział po rozwodzie

Podział majątku jest łatwiejszy z intercyzą

Niemożliwy jest podział majątku , kiedy trwa okres wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej podpisaliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Intercyza ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, gdyby doszło do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku.  Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku w Stargardzie. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi jest bardziej korzystny. Podpisując taki dokument każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard występuje po równo, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie?

Często jest to największym problemem przy podziale majątku Stargard, gdyż mieszkanie jest najbardziej wartościowym środkiem. W teorii jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą opcją jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.